england-3-128

parents preference test, PPT™____________________________________________________________________

PPT™ er et test-værktøj til belysning af samspillet i en familie.

PPT™ måler centrale sider af forældrestilen, altså den måde forældre er i samspil med deres barn.

PPT™ er en billedbaseret multiple choice test bestående af billeder fra familiens daglige aktiviteter. Det giver testen en høj face validity og gør samtidig PPT™ til et inspirerende og engagerende dialogværktøj om netop det, at være forældre.

PPT™ er et værktøj til psykologer og psykiatere der arbejder indenfor:

  • Offentlige og private familierådgivninger og institutioner, der arbejder med forebyggende familiearbejde
  • Skilsmissrådgivning og børnesagkyndige undersøgelser ved domstolene
  • Adoptionsforældre og plejeforældre

PPT™ er et testværktøj til udredningen af samspilsdynamikken i en familie. Sammen med semistrukturerede interviews og samspilsobservationer, står PPT™ centralt i psykologens udredningsarbejde. Endelig nedbringer brugen af PPT™ antallet af observationstimer i familien.

På følgende sider kan du læse mere om PPT™: