england-3-128

PPT™ Kursus_______________________________________________________________________________________

Testen PPT™ kan købes af psykologer og psykiatere og kan rekvireres hos HOGREFE PSYKOLOGISK FORLAG.

Når man køber PPT™ testværktøjet medfølger en manual der er en god introduktion til hvordan man anvender testen.

I testmaterialet indgår tillige bogen “I dialog med familien”, der indeholder et omfattende materiale om erfaringerne med at anvende PPT™, herunder eksempler på, hvordan man tolker de profiler der er resultatet af en testning med PPT™.

Derudover tilbyder Psykologisk Rådgivning Finn Westh ApS, at afholde kurser for grupper af personer, der ønsker en mere dybtgående gennemgang af tankerne bag PPT™ og de mulighder der ligger i anvendelse af PPT™ profilerne, i det videre familiearbejde.

Endelig tilbyder Psykologisk Rådgivning Finn Westh ApS supervision til enkeltpersoner eller grupper, i brugen af PPT™ – i arbejdet med familier.