england-3-128

familien____________________________________________________________________________________________

Familiedynamik, familiesamspil og familiesamvær, er 3 nøglebegreber i det, at være en familie

Familiedynamik – dvs. alle de kræfter, der tilsammen skaber og former det samspil der er i familien. Det kan være ydre pres og krav, såvel som de enkelte familiemedlemmers behov og ønsker

Familiesamvær – dvs. når familien er sammen. Hvad er det for et samspil der så opstår? Hvad er dynamikken bag?

Familiesamspil – dvs. det samspil, der foregår mellem familiemedlemmerne, når de er sammen

Når børnene trives og fungerer, tænker de fleste forældre ikke så meget på hvordan de lige gør. Men hvis der er noget der ikke fungerer i samspillet med børnene, så bliver man bekymret og spekulerer på, hvad man kan gøre for at “dreje hjulene den anden vej”.

I langt de fleste tilfælde er det samspillet, der er noget “galt” med. Et samspil, hvor forældrene er den drivende kraft i udviklingen og derfor også er dem, der kan ændre på en uønsket udvikling.