england-3-128

børnesagkyndig undersøgelse og rådgivning___________________________________________________

Forældreansvarsloven sætter barnets perspektiv i centrum i de børnesagkyndige undersøgelser og i forældrerådgivningen – såvel i Statsforvaltningen som ved domstolene.

Alle forældre ønsker, at give deres barn en god og tryg opvækst, hvor barnet får de bedste muligheder for, at udvikle sig og realisere sig selv i samspillet med andre. Når familien kommer i krise og opløses ved forældrene godt, at det også kan være et hårdt slag i barnets liv.

Når parforholdet ikke står til at redde, kommer forældrene derfor i et dilemma. De er nødt til at bringe denne utryghed ind i barnets tilværelse og er nødt til at slukke det sidste håb hos barnet om, at familien ikke går i stykker. Barnet vil ofte både protestere imod forandringerne og søge at tilpasse sig de ændrede vilkår.

Det kræver, at parterne kan skelne mellem deres parforhold og deres forældreskab. Forældrene skal kunne deles om skyldfølelserne overfor barnet og skal kunne enes om at deles om omsorgen og ansvaret for barnets trivsel og udvikling.

Finn Westh har mange års erfaring med at finde barnets udviklingsperspektiv: at afdække det dilemma som forældrene kommer i når de må skilles og i at hjælpe parterne til at forstå hvordan de fortsat kan deles om omsorgen og ansvaret for barnets trivsel og udvikling.